Organisatie

De Onafhankelijk Katholieke Kerk is een Kerkgenootschap dat door de Nederlandse Wetgeving vrij is om haar organisatiestructuur te bepalen. Wij geloven niet zo zeer in commissies en grote structuren, maar in duidelijke korte lijnen. 

De Bisschop

De bisschop is het geestelijk hoofd en is verantwoordelijk voor het bestuur van de kerkgemeenschap in Nederland. Het is de taak van de bisschop om het geloof te bewaken, de gemeenschap te leiden en de toon te zetten voor de voorwaartse beweging van de kerk.

College van Geestelijken

Het college van geestelijken bestaat uit alle leden van de geestelijkheid (diakenen en priesters). Het college is het adviesorgaan van de bisschop en vertegenwoordigt de behoeften van de mensen.

Raad van Bestuur
 
Het kerkbestuur heeft de taak om het algemeen belang van de gemeenschap te onderhouden en vervolgens om het financieel mogelijk te maken het werk binnen de parochie te verwezenlijken. Tevens organiseert zij activiteiten, registreert en beheert taakvelden.

Bestuur

Bisschop Matthias Johannes

Stichter Onafhankelijk Katholieke Kerk in Nederland, Pastoor Heilige Michael Gemeenschap, Coadjutor OHTCC & Exorcist

Br. H.P.P. van den Heuvel

Bisschoppelijk-Secretaris & Vice-Voorzitter Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Mevr. J. Op 't Ende (Bestuurslid)
Mevr. M. van Sambeeck (Activiteitencommissie) 
Zr. C.C. Gerrits 
(Bestuurslid)

Revd Fr. D. Waliczek 

Priest & Bishop-elect,  

Wsp√≥lnota Ekumeniczna  Nowej Ewangelizacji Polska

Website

Lid Katholische Bruderbund

De katholieke broederbond is eind augustus 2020 opgericht en is een unie van kleinere europese kerken in de katholieke traditie. Het staat onafhankelijk van de grote institutionele kerken in een sfeer van wederzijds respect, acceptatie en broederlijke christelijke liefde.

Website Katholische Bruderbund