Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Lukas 24:6-7

Belangrijke Mededeling

In deze bijzondere tijd worden wij allen zwaar op de proef gesteld. Ondertussen is wel duidelijk dat de gehele mensheid op de proef wordt gesteld. Vanwege de corona uitbraak hebben we een tijd lang geen liturgie georganiseerd op onze locaties en enkel live uitzendingen verzorgd. Heden is organiseren van de liturgie weer mogelijk met maatregelen. Zo is het verplicht u aan te melden, ontvangen we maximaal 20 personen en wordt gevraagd op 1,5 meter afstand van elkaar te gaan zitten. Een mondkapje is verplicht! Tevens is er geen vredeswens en wordt niet tegelijk de communie ontvangen. Bent u verkouden of grieperig dan wordt u gevraagd thuis te blijven!

De communie thuis ontvangen is natuurlijk mogelijk en daarvoor kan een afspraak worden gemaakt.

Samen kunnen we deze pandemie te boven komen, door rekening met elkaar te houden en maatregelen te respecteren.


Over ons

Onafhankelijk Katholiek ? Vertel je me nu dat er meer dan één katholieke kerk is?
Nee, er is maar één Heilige Kerk! Er zijn echter een behoorlijk aantal katholieke "denominaties", waarvan de rooms-katholieke kerk slechts één is, alhoewel de grootste ter wereld.


De Onafhankelijk Katholieke Kerk is een kleine maar groeiende Katholieke gemeenschap in Nederland. Wij zijn voortgekomen uit de Oud (Heilig Traditioneel) Rooms Katholieke Kerk. Wij houden vast aan de oude katholieke traditie, de zeven Heilige Sacramenten en de apostolische lijn van successie. Daarom weten wij, en belijden wij, deel te zijn van de ene ware, universele Kerk van Christus.

Onveroordeeld en oprecht samen Christus volgen is een groot kenmerk van onze gemeenschap. In diezelfde gedachte verwelkomen wij ieder mens, ongeacht zijn of haar achtergrond of geaardheid. 
Jij mag en kan  jezelf zijn bij ons. Tenslotte zijn wij allemaal anders maar door, met en in Hem één!

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. Romeinen 12:4-5