Welkom bij de Heilige Michaël Gemeenschap

Onafhankelijk Katholiek

Wij zijn een kleine vrije onafhankelijk katholieke gemeenschap waar Jezus en Zijn onvoorwaardelijke liefde centraal staan. Bij ons is iedereen welkom en mag je zijn wie je bent.  Wij geloven in de universele Kerk van Christus en dat God ook jou uitnodigt om met Hem een persoonlijke relatie aan te gaan.  In onze gemeenschap krijgt iedereen de ruimte om zijn of haar  spirituele pad te bewandelen. Een huiselijke sfeer vinden wij belangrijk en waar jij ook thuis mag zijn.

Vieringen in de Huiskapel

Zondag 3 Maart: (3e Zondag in de Veertigdagentijd) Eucharistieviering  - Aanvang: 11:30 uur

Je bent van harte welkom mee te vieren in de Huiskapel van de Bisschop te Winterswijk. Je kunt je aanmelden door onderstaande knop of door een mail te sturen naar [email protected]. Je ontvangt dan de adresgegevens. Na de viering wordt er altijd gezellig koffie gedronken in de Huiskamer. 

Vieringen in de Naoberkerk

Zaterdag 6 April (Beloken Pasen): Eucharistieviering -Aanvang: 19:30 uur

Vanaf april gaat het dan daadwerkelijk beginnen, maandelijks vieren in de Naoberkerk van Meddo. In goed overleg met het beheer hebben we besloten pas vanaf april te starten. De temperatuur is dan ook aangenamer in het kerkgebouw. Verdere data zijn ook al besproken en worden hier gedeeld een maand van te voren. 

Pastorale hulp & Aanvragen

Heb je vragen over een doopsel, huwelijk, uitvaart of een ander Sacrament? Wil je een persoonlijk gesprek, ondersteuning bij je spirituele zoektocht of is er pastorale hulp nodig? Stuur dan een mail via onderstaande knop. Bij noodgevallen graag je telefoonnummer vermelden. 

Gebruikelijk wordt er binnen 24 uur gereageerd. Bij pastorale noodgevallen bij bijvoorbeeld het laatste sacrament/ziekenzalving wordt je z.s.m. teruggebeld. 

Huiskamerkerk? Zo vreemd is dat niet!

De geschiedenis leert ons  dat de vroege kerk bijeenkwam in het huis van één van haar leden. Het boek Handelingen vermeldt eenvoudigweg dat de apostelen "naar de bovenzaal gingen, waar zij gewoonlijk woonden" (Handelingen 1,13); "zij braken het brood in een huis" (Handelingen 2,46). Er waren geen kerkgebouwen, maar de kerk kwam samen bij Prisca en Aquila (Rom 16,5), bij Narcissus (Rom 16,11) of bij Filemon (Fil 2). Deze kerken werden "huisgemeenten" genoemd omdat de mensen bij elkaar thuis kwamen.

Dit gebeurde tot in de vierde eeuw.  De Heilige Johannes Chrysostomus getuigde hiervan in zijn geschriften: "Maak van je huis een kerk". Zij deelden de maaltijd, het woord werd gepredikt en samen gebeden. In de ogen van de eerste christenen was het huis de belangrijkste plaats voor de overdracht van het geloof, maar ook voor het liturgische gebed.

Sinds het begin van onze gemeenschap in Nederland komen we al vaker samen bij mensen thuis. Onze gemeenschap bestaat uit diverse leden die ook verspreid door het land wonen. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om naar Winterswijk te reizen.  Op deze manier kunnen kleine gebedsgroepen ontstaan maar ook haal je de kerk in huis. Het organiseren van de huiskamerkerk is uiteraard niet verplicht maar gaat allemaal  op initiatief van wie dat wil. Naast dat de eucharistieviering die gevierd wordt bij je thuis, is het ook een manier van community zijn en samen opweg zijn.