Geroepen om te dienen ?

Diaconaat & Priesterschap


De eerste stap in het vervullen van een roeping tot het priesterschap of enige vorm van religieus leven is om goed te luisteren naar de roeping van God. De beste manier om dit doel te bereiken is een vurig gebed en een diepe band op te bouwen met Christus in het Heilig Sacrament. De geroepen mens zal zich zo overgeven om de goddelijke roep te horen, want God spreekt alleen tot hen die bereid zijn om te luisteren en te handelen. 

Luister goed naar de roep van God!


Een roeping is niet noodzakelijkerwijs gevonden in sterke emoties of intense gevoelens. Ze vullen soms de erkenning van een roeping aan, maar ze wijzen niet op een oproep aan het diaconaat of priesterschap. Een ware roeping komt daarentegen tot uiting in een vastbesloten, vastberaden en voortdurend verlangen om God te dienen door zich op te offeren voor het welzijn van anderen. Dit onbaatzuchtige verlangen was de voornaamste motivatie van Christus op aarde, en het moet hetzelfde zijn voor alle toekomstige priesters.

Het eerste wat elk mens moet doen, die serieus overweegt of God hem roept om diaken of priester te worden, is om God te vragen om de genade van een priesterlijke roeping. Als God u roept, en u werkt mee met zijn genade, zult u Hem met vreugde volgen. Als Hij u niet roept tot het diaconaat of priesterschap, zal Hij u zeker laten zien wat uw roeping wel is. 

Als het verlangen echt en voor uzelf misschien zelfs duidelijk is, kan men contact opnemen met de bisschop, om het verlangen te bespreken en vragen te stellen. Samen met de bisschop zal er gekeken worden of je er klaar voor bent om de uitdaging aan te gaan. 

De opleiding

Onze seminaristen worden intern opgeleid. Naast veel zelfstudie en de gezamenlijke lessen op zaterdag, is er ook een maatwerk-pad. Seminaristen hebben namelijk de kans nodig, in ontbrekende velden van kennis, zich te kunnen ontwikkelen. Niet iedereen beschikt over een HAVO/VWO diploma om aan een hogeschool of universiteit te kunnen studeren. Daarom richten wij ons bij een kandidaat meer op het spirituele en geestelijke proces dan op het intellectuele. Een ware roeping mag immers niet verloren gaan! Natuurlijk is een theologische graad van harte aanbevolen maar is niet altijd een vereiste.

Toelating

+ Trots Katholiek zijn
+ Een spiritueel en dagelijks gebedsleven
+  Een fundamentale relatie hebben met de Eucharistie
+ Minimaal MBO Niveau

Goed om te weten!

+ Het Diaconaat is voor zowel mannen als vrouwen
+ Het Priesterschap is enkel bedoeld voor mannen 


Duur

+ De diakenopleiding duurt +/- 2 jaar
+ De priesteropleiding duurt +/- 3 jaar


Heb je vragen of ben je nieuwsgierig geworden ? Neem dan contact met ons op.